Berry's Internet Club (BiC) heeft tot doel om haar leden op een aangename en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten spelen. Spelpeilverbetering is hierbij ook een speerpunt.

Service en diensten NBB

Leden van BiC zijn automatisch lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Alle rechten en plichten inzake clubleden van de NBB zijn ook van toepassing op de aangeslotenen bij BiC.

Service en diensten van de NBB

Op verzoek van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) melden wij het volgende aan onze leden:

Alle rechten en plichten inzake clubleden van de NBB zijn ook van toepassing op de aangeslotenen bij BiC. In het bijzonder zijn dit de navolgende rechten en diensten van de NBB.

  • technische helpdeskservice rechtstreeks benaderbaar voor de gebruikers van BiC
  • recht op ledenkorting van 10% op elke aanschaf bij de Bridge en Boekenshop. Hiervoor dient u uw NBB-lidmaatschapsnummer en wachtwoord beschikbaar te hebben.
  • recht op deelname aan opengestelde competities, wedstrijden en toernooien van de NBB
  • toegang tot alle informatie over de spelregels van bridge met alle jurisprudentie hierover via de beveiligde pagina’s van de NBB website (www.bridge.nl)

Uiteraard is ook de reglementering van de NBB van toepassing waaronder de "Algemene Voorwaarden inzake electronische gegevenuitwisseling met de NBB" en het "privacy-reglement van de NBB" alsmede de straf- en tuchtbepalingen. Zie hiervoor de homepage van de website van de NBB (www.bridge.nl).

De toezending van het Bridgeblad is niet standaard inbegrepen in de diensten van de NBB voor de aangeslotenen bij BiC, maar zij kunnen het blad wel digitaal downloaden.

Heeft u verder toch nog vragen over het lidmaatschap van de NBB? De helpdesk van BiC kan u verder helpen.