Berry's Internet Club (BiC) heeft tot doel om haar leden op een aangename en ontspannen wijze wedstrijdbridge te laten spelen. Spelpeilverbetering is hierbij ook een speerpunt.

Privacy

Wij geven om uw privacy en doen al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Alle persoonlijke gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Europese privacywet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door ons opgeslagen en verwerkt.

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Europese privacywet van kracht: de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG). Ook voor die tijd ging Kuijf & Kuijf Software al zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij geven om uw privacy en doen al het mogelijke om uw privacy te beschermen. Wij handelen niet in gegevens, uw gegevens worden niet door ons verkocht. Persoonlijke gegevens worden met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Onze bedrijfsvoering is erop gericht om u tot dienst te zijn en de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren. De gegevens die u aan ons verstrekt gebruiken we dan ook uitsluitend voor dat doel.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen en dus ook kunnen gebruiken. We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Zo schrijft de Belastingdienst bijvoorbeeld voor dat we facturen tenminste 7 jaar bewaren.

Gegevens over wie u bent
Uw naam, email-adres en, indien bekend, uw geslacht en adres.
Alleen voor Berry's Internet Club: Uw geboortedatum

Waarvoor gebruiken we ze?
Identiteitsgegevens zijn nodig om ons werk goed te kunnen doen. Bijvoorbeeld om uw bestelling te kunnen uitvoeren en uw emails te beantwoorden.

Gegevens over uw aankopen
De door u bij ons gekochte of geregistreerde producten.

Waarvoor gebruiken we ze?
Deze gegevens hebben wij nodig om u het juiste product te kunnen leveren en voor de afdracht van de BTW naar de Belastingdienst.
Als u ervoor kiest om uw aankoop van het product Jack bij ons te registreren dan slaan wij uw registratiecode voor u op. U kunt dan onze nieuwsbrieven ontvangen en uw registratiecode bij ons opvragen. NB: Om onze pc-software te kunnen gebruiken is het niet noodzakelijk dat u uw aankoop bij ons registreert. Uw tabletbridge aankopen gebruikt u via een door ons ter beschikking gesteld BiC account.

Gegevens over ontvangen betalingen
Uw naam, bankrekeningnummer en het ontvangen bedrag.

Waarvoor gebruiken we ze?
Gegevens over ontvangen betalingen gebruiken we om uw betaling in onze boekhouding te kunnen verwerken en uw bestelling uit te voeren. Bij onvolledig betalingskenmerk kunnen wij op uw verzoek betalingen op bankrekeningnummer nazoeken.

Gegevens nodig voor valsspeldetectie en het bestrijden van fraude
Met personen die ons ooit bestolen hebben of geprobeerd hebben om ons op te lichten willen wij geen relatie meer. Van deze personen leggen wij alle door hen verstrekte gegevens vast.
Alleen voor Berry's Internet Club: Computergegevens, zoals IP-adres: het adres van uw computer of tablet op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren.

Waarvoor gebruiken we ze?
Gegevens van ongewenste personen worden gebruikt om deze van onze servers en dienstverlening te weren.
Alleen voor Berry's Internet Club: Computergegevens van leden en proefleden houden wij bij om fraude en valsspelen tegen te gaan.

Wat valt niet onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft. Denk aan uw naam of e-mailadres maar ook het IP-adres van uw computer. Een los IP-adres of vingerafdruk van een pc is geen persoonsgegeven. Dat wordt het pas zodra je ook weet van welke persoon het is.
Alle spellen, spelverlopen en systeemkaarten die wij aanbieden via Berry's Internet Club en tabletbridge zijn en blijven van ons. Om uw identiteit te beschermen maakt u op Berry's Internet Club gebruik van een zelfgekozen alias. Al uw acties en uitingen op Berry's Internet Club die voor anderen zichtbaar zijn worden openbaar maar zijn niet tot uw persoon te herleiden tenzij u zelf uw alias informatie met derden deelt. Door gebruik te maken van onze servers en spellen via onze servers te spelen gaat u hiermee akkoord.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om de digitale veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maken wij gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in Nederland met beperkte toegang.

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of wissen

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruik maken van uw 'Recht van inzage'. Ook kunt u uw gegevens wijzigen en zo gebruik maken van uw 'Recht op correctie'. Wilt u dat wij uw gegevens wissen dan kunt u zich beroepen op uw 'Recht op vergetelheid'. In dat geval zullen wij, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, uw persoonlijke gegevens uit al onze bestanden verwijderen of loskoppelen. Let op: u kunt daarna geen beroep meer doen op eerdere correspondentie en/of toezeggingen. Het is niet toegestaan om op deze manier meermaals van éénmalige aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld een gratis proefabonnement, te profiteren.
Alleen voor Berry's Internet Club: U kunt uw gegevens inzien en corrigeren bij uw Profiel op BiC. Log daartoe in op BiC. Deze persoonsgegevens zijn niet openbaar maar alleen zichtbaar voor uzelf en onze bevoegde medewerkers. Gegevens die u niet zelf via BiC kunt aanpassen, kunnen wij voor u aanpassen.

Heeft u geen BiC of heeft u vragen over persoonsgegevens anders dan die in uw Profiel op BiC staan? Dan kunt u ons een brief sturen. Voeg bij uw brief een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs en vergeet niet uw volledige naam, adres en email-adres te vermelden. Vermeld ook het moment en de aard van uw contact met ons op grond waarvan u vermoedt dat wij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens.

NB: Heeft u ooit elders een cd gekocht waarop onze bedrijfsnaam staat maar verder nooit contact met ons opgenomen? Dan komt u niet in onze bestanden voor.

U kunt uw brief sturen naar:

Kuijf & Kuijf Software
Postbus 548
2400 AM, Alphen aan den Rijn

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie.